تمام مطالب دسته بندی : غیر حضوری

نرم‌افزار Imindmap 8 همراه با آموزش تصویری نصب و راه اندازی

نرم‌افزار Imindmap 8 همراه با آموزش تصویری نصب و راه اندازی

یکی از بهترین روش‌ها برای جمع‌بندی مطالب که با ساختار مغز انسان کاملاً سازگار بوده و از لحاظ علمی تأییدشده، ترسیم نقشه ذهنی است. نقشه ذهنی توسط تونی بوزان معرفی‌شده و اصول ترسیم و استفاده از آن توسط او به ثبت رسید. از نقشه ذهنی یا همان MindMap برای خلاصه کردن کتاب‌ها، ارائه و تدریس، یادداشت‌برداری، تهیه متن سخنرانی، برنامه‌ریزی و شاخ و برگ دادن به ایده‌ها استفاده می‌شود. همان‌طور که حتماً می‌دانید، نرم‌افزارهای مختلفی برای ترسیم نقشه ذهنی وجود دارد. من نرم‌افزارهای زیادی را امتحان کرده‌ام که هرکدام مزایا و معایبی دارند. ازنظر من، بهترین نرم‌افزار موجود، نرم‌افزار Imindmap است. من برای پیدا کردن این نرم‌افزار خیلی جستجو کردم ولی هر نسخه‌ای که پیدا می‌کردم، مشکلاتی در نصب داشت […]